Overslaan naar content

Data Management Specialist

Hybride
  • Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland
€ 4.250 - € 6.250 per maandDHA

Functieomschrijving

Kenmerken Data & Digital

Data & Digital is verantwoordelijk voor betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie aan de directie en franchisenemers van DHA, met daarnaast het monitoren en managen van het applicatielandschap met bijbehorende IT gedreven gebieden. Data & Digital is verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de ambitie van de Hypotheker: de realisatie van een Data Gedreven Organisatie.


Het doel van dit team is het verweven van de IT en Data capaciteiten en expertise om zo keuzes te maken op technologie die data gedreven zijn, maar ook zorg te dragen dat data gedreven keuzes altijd technologisch ondersteund kunnen worden. 


Het vakgebied omvat zowel data gedreven onderwerpen (Data Engineering inclusief Datawarehousing, Business Intelligence, Data Governance & Management en Data Innovatie/Data Science) als IT regie gedreven onderwerpen (functioneel applicatie beheer, Infra monitoring, Security monitoring, Access Management, Architectuur en IT quality & control).


Kern en doel van de functie

De Data Management Specialist draagt zorg dat de organisatie groeit, en geborgd blijft, in haar volwassenheid rond de vier pijlers:

1. Data Governance

2. Data Management

3. Data Cultuur

4. Data Retentie


Hierin wordt ook verwacht dat de Data Management Specialist zorgdraagt dat deze pijlers ook binnen de organisatie worden nageleefd en monitort hierin de voortgang. Tevens dient de specialist als neventaak de Data Engineer te kunnen ondersteunen en bijstaan waar nodig om zorg te dragen dat er geen key person risk ontstaat binnen het Data Warehouse domein.


Organisatorische Positie

De Data Management Specialist ontvangt hiërarchisch leiding van de Head of Data & Digital. De functie wordt binnen kaders zelfstandig vervuld.


Resultaatgebieden

Resultaat 1: Data Governance

Onder data governance valt het vaststellen van beleid en procedures om de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit en  

beveiliging van data te realiseren.


Bijhorende kernactiviteiten:

• Opstellen en updaten van een organisatie breed gedragen Data Governance Framework

• Heldere Rollen & Verantwoordelijkheden rond data governance en management

• Een kraakheldere Data Policy als richtlijnen voor de verdere Data Governance en Management inrichting

• Data Delivery Agreements met interne en externe partijen waar nodig op een niveau in lijn met de grootte en complexiteit van de organisatie 

• Helder inzicht rond Data Sourcing om data kwaliteit te garanderen van bron naar product/service


Resultaat 2: Data Management

Datamanagement is de praktijk van het verzamelen, organiseren en openen van data om productiviteit, efficiëntie en besluitvorming te ondersteunen.


Bijhorende kernactiviteiten:

• Beheer van een heldere Data Architectuur in lijn met de Business en IT Architectuur

• Opzetten van DataFlow Charts om data te kunnen managen van bron naar product/service

• Eigenaarschap voor de Business Glossary & Data

• Opstellen en beheren van Metadata management binnen de gehele organisatie

• Zorgdragen dat het Control Framework binnen de organisatie wordt nageleefd om zo risico’s weg te nemen, dan wel te mitigeren.

• Opzet (met behulp van tooling) van Data Lineage om zo een heldere audit trail te garanderen


Resultaat 3: Data Cultuur

Een datacultuur bestaat uit de collectieve gedragingen en overtuigingen van mensen die data gebruiken om betere beslissingen te

nemen, en die hier waarde aan hechten en dit aanmoedigen.


Bijhorende kernactiviteiten:

• Learning omtrent data binnen de centrale DHA organisatie

• Learning omtrent data voor alle Franchisenemers en adviseurs

• Het borgen van Data Awareness binnen de gehele De Hypotheker organisatie

• Helpen realiseren met de BI specialisten van een Self Service BI omgeving

• Waarborgen van Data Trust vanuit beleving en daarnaast ook in lijn met wet- en regelgeving


Resultaat 4: Data Retentie

Dataretentie is (strikt genomen) het bewaren van gegevens.


Bijhorende kernactiviteiten:

• Data Retentie Policy in lijn met de organisatie brede Retentie Policy

• Managen, monitoren en verbeteren van de Process, Quality and Controls rond data

• Waarborgen dat altijd binnen het Applicatie landschap het data perspectief wordt gewaarborgd

• Doorvoeren van Remediation om data retentie naar de gewenste standaard te krijgen

• Continuous Retention om zo te realiseren dat er aan de gewenste standaard wordt voldaan in de toekomst


Resultaat 5: Stakeholder management

In de basis het in kaart brengen van belanghebbenden, zoals: personeel, klanten, leveranciers en eindverantwoordelijken en het managen van hun verwachtingen.


Bijhorende kernactiviteiten:

• Bouwt relaties op met afdelingen op teneinde de data management doelstellingen binnen De Hypotheker te behalen.

• Bouwt relaties op en onderhoudt deze met de andere teams zowel binnen DHA als binnen de groep.

• Stimuleert groepsbrede (Quion, BTG, DMPM) data uitwisseling en –benutting en faciliteert deze samenwerking.

Vereisten

Kennis en ervaring

• HBO+/WO werk- en denkniveau

• Analytische Opleiding, zoals Econometrie, Kwantitatieve Bedrijfseconomie of (technische) Bedrijfskunde

• State of the art kennis van toepassingen op het gebied van data-analyse/science (SQL, Reporting Dashboarding, MS Excel, R etc.)

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

• Kennis van Data Management frameworks, bijvoorbeeld DAMA DMBOK

• Kennis van de markt voor financiële dienstverlening en financiële producten


Voor vragen kan je contact opnemen met Amin Fategh, Corporate Recruiter BTG, amin.fategh@blauwtrustgroep.com

*Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Hybride
  • Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland
€ 4.250 - € 6.250 per maand
DHA

of

Apply with Indeed onbeschikbaar